Verbond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen - Nederland vzw.

Antwerpen

22e Internationaal Rederijkers

C o n g r e s 2 0 0 5

11 en 12 juni
Uitnodigings-brief van de voorzitter

Verkeers gegevens,
Parkeren,
Locaties

Zaterdag 11 juni

13.15 u. ONTHAAL EN BEGROETING
van de congresgangers in het
lokaal van de Rederijkers-
kamer "De Olijftak"
Zirkstraat 36
 
13.45 u. Wandeling naar stadhuis met
rondgang en receptie
aangeboden door de stad.
 
16.00 u. Straatteaterwedstrijd
Esbattement "Playerwater"
op de Sint-Nicolaasplaats
 
18.30 u. L U N C H
in het restaurant
De Zeven Schaken
Braderijstraat 24
 
20.30 u. Gezellig samenzijn in het lokaal
van de Rederijkerskamer
"De Violieren" de
Sint-Nicolaasplaats
 

Zondag 12 juni

9.30 u. ONTHAAL EN BEGROETING
van de congresgangers
in de Art Nouveauzaal van
het Grand café HORTA
Hopland 2
 
10.00 u. ACADEMISCHE ZITTING
Gastsprekers :
 • Mark Van Strydonck
  "Playerwater: de iconografie
  van een wagenspel"
 • Derk Jan Heppink
  "Dialecten"
  Muzicale intermezzi :
  Duo "Serenata"
12.15 u. RECEPTIE
12.30 u. MIDDAGMAAL
14.30 u. STATUTAIRE VERGADERING
15.15 u. STADSWANDELING
17.00 u. AFSCHEIDSDRINK in de
lokalen van de Rederijkers-
kamer "De Violieren"

Verslag congres