Twitterschaakbord

Aangezien u een twitter account moest hebben ( en ingelogd moest zijn) om te kunnen reageren ( retweeten) op de tweets hadden wij ook nog een ander blokje ontwikkeld waar u uw reacties / creaties in kon plaatsen zonder twitter account, bovendien was u niet meer gebonden aan de 140 letters regel zodat u een langer gedicht kon intypen, maar u dong boven de 140 niet mee naar de twitterbokaal, zo waren de regels.
Als u wel twitter had werd u verzocht linksboven uw gedicht in te typen eventueel in meerdere tweets, maar omdat de tweets niet in consequente volgorde werden vertoond goldt het schaakbord gedicht principe: per twee zinnen moest het een (on)zinnige opmerking zijn - en omdat deze twee al rijmen was u verder niet geremd door het rijm of de inhoud van andere tweets. De oogst binnenkomend via twitter werd op het schaakbord geplaatst.

Twitter schaakbord

@Bvanhalem: #twitterpoeet
Ik droomde gedachten van Mei, maar mijn gedachten droomden mij
@Rederijkersverb Kan de #digidichter rederijken
op het feest van trou moet blijcken?
twbuis @Rederijkersverb een twiiter poging op de pagina van Trou, dan steekt de taal wel nauw @Rederijkersverb: @LacevanBurden Is de timeline nu wonderlijk genoeg open? Begint het dan toch te lopen? @Rederijkersverbond
Helaas kunnen alleen twitterleden hier dichten
anderen moeten dit in het non-twitter-blog verrichten
@jpvlnl: Huzarnstukje v Boreel
Opmaat tot Congresjuweel
Dichtn als Twitteraar
Uit 140-reservoir
01& streln min
Blycknde hervormingszin
lucasbbb #twitterpoeet hoop dat deze binnenkomt, ja, ver .... ! @Rederijkersverb See Conversation @lucasbbb Beste Lucas dat ik hier nu op ga reageren is om het zelf te leren
@lucasbbb #twitterpoeet Werkt hij ook de kleine digitale guit, met mijn eigen Twitter account op uit ? #twitterpoeet
Als wij een proef doen op de timeline mag dat hier dan een gedichtje zijn?
#twitterpoeet
De vraag is of dat gaat lukken,
voorlopig is dit ding nog stuk, en
in lijdzaamheid beoef'nen wij alleen zen
@Rederijkersverbond #twitterpoeet
Hoe voeden wij deze velden
met iets wat als Twitter gedicht mag gelden?
@Rederijkersverb #twitterpoeet Wij zijn dan toch gezwicht
voor de verlokking van het twittergedicht
@lucasbbb #twitterpoeet
Leeg vlak vraagt om letters,
vernuftig poëtische kniewerk,
van dichterlijke doorzetters.
@lucasbbb #twitterpoeet
Witte pagina hunkert naar woorden,
zoals die rederijkers nog nooit eerder bekoorden. 
@lucasbbb #twitterpoeet
Digitaal Twitterpaneel
verzoekt ‘strelen haar te minnen’,
waar zijn uw meesterlijk rijmende zinnen ?
Paul Vandermeersch-21-4-2013 Mijn mening
Niet met missive
maar per mail
maak ik ,moderne minnestreel,
er melding van dat bij mijn weten
deze Bok@@l
voor digit@le t@@l
nog beter
AWARD
wordt geheten.
@lucasbbb #twitterpoeet
@W@RDs of bok@len.
Knieprijzen omgedoopt?
Ongegr@veerd en nu al digitaal gesloopt !
Door eenvoudig in ’t Engels te vert@len ! 
lucasbbb: #twitterpoeet Dit licht gedicht, zet Twittergedicht in ander licht.  Olivier Lindeman ‏@efendem 1 mei
#twitterpoeet Or@nje en Trou, verbonden op l@nge termijn
De kroonprinses heet immers ook K@trijn
lucas boreel ‏@lucasbbb 3 mei
#twitterpoeet Royale training nog niet rond
Inhuldiging, past toch geen geeuw in
Van jong Oranje leeuw-in
Svp hand voor uwe edele mond ! 
Paul Vdm-1-5-2013
ERATO
Belust op een refrein
lei menig retrozijn
de nimf der poëzie
voorheen over de knie.
Nu zit een tweetzeloot
veeleer met internettablet als speelgenoot op schoot.
Paul Vdm-26-4-2013 Vr@@g
Kan ik p@gin@breed
al 't lief en leed
dat woekert binnenin
't web der gedachtengangen
vol creatief verlangen
alsnog met bits en bytes
in min
dan 140 tekens vangen ? 
Niek Exalto-24-4 Mijn knie gedicht
Een chirurg, bekend als hele goede,
Heeft de meniscusoperatie verricht.
Ondanks dat het wel nog bloedde,
Heeft hij toch mijn knie gedicht.
Frans Rookmaaker-20-4-2013:
Alles is zoals verwacht,
Uit Breda klinkt: goede nacht!  
Tom S-7-4-2013
't is bij de konijnen af
Dit landjuweel is voor een twitteraar,
een grote visvijver voor de Muzen
't Neusje van de zalm bij Bocuse
en wat de lente al niet doet bij een rammelaar
B. van Halem-30-3-2013:
Modern wil ik
M’n dingen doen
Maar ach,
Van ooit en toen
ben ik poëet
en maak gewag
in ’t nu
van mijn verleden tijd
het wordt me toch te veel
ik ben en blijf
gewoon
en tijdvergane minstreel 
Philip Bredt-21-3-2013:
Twitter gedicht
Nog sneller dan een kniegedicht
Is een twitterbericht
Kort en krachtig
Max. 140 karakters machtig
Leent zich goed voor alliteratie
Nu nog de inspiratie
NG-28-3-2013:
De beste twitter-poeet?
Ik niet voor zover ik weet.
Ik wil wel eens proberen
om een versje te forceren.
140 tekens is niet veel
voor een digitale minnestreel.
Veel te kort,
versje opgeschort ! 
Cees-26-3-2013:
week wachten
Beziet met meelij de rederijker,
vergeefs smachtend wachten,
op die éne vonk:
een oorspronkelijke gedachte
Paul Vdm-9-5-2013:
# #
Wij zouden zeer waarderen
mochten de Vroede Heren
de H@@rlemse Bok@@l
der digit@le t@@l
pontific@@l offreren
aan wie het best
met bits en bytes
de muze kan charmeren.
h.t. Factor Lindeman-27-4-2013:
KONINGSLIED
Een lied zo krom als een banaan
Moest voor een koningslied doorgaan
De puristen van de taal
maakten heel veel kabaal
En de prins liet ze lachend begaan
Paul van Sprang-19-3-2013:
Van minstreel tot twitterpoëet
Een ex-minstreel, thans twitter-poëet, uit Kennemerland Sprak: ik ben er eigenlijk helemaal tegen gekant
Maar nu ik min-der-streel
En juist rijm-twitter met veel
Ben ook ik in het derde millennium beland
Peter Berg-9-5-2013:
Succescongres
Over kroningsdag is al genoeg gezegd.
Het televisievolk ontnam het lied zijn recht.
Toch draait de wereld nog steeds door
en roept de vorst met vrouw in koor:
"dat Haarlems digitaal congres,
wordt wél een groot succes". 
Jan Hein-8-5-2013:
Over de knie !
Had het moeten weten,
nog niet van mijn digitale taak gekweten,
wil me niet meten met Bomans of Prenen
van hen is tenslotte een jaarzang verschenen.
lucas boreel ‏@lucasbbb
Em.marinepredikant u/h zuie,
wil twitter-klokken poëtisch luie
Max 140 tkns om te winnen,
met bbballoon loop je sneller binnen 
Coen Kolff -12-5-2013:
Wat is poezië
Over en onder de knie?
Een factorale filosofie
Over Rederijkersfrustratie:
Een dichterlijke simulatie
Die vraagt om louter speelse inspiratie
En vooral een aandoenlijke fantasie!
En niet te vergeten:een heldere interpretatie....
Rudi van de Stadt-11-5-2013:
Van Digibeet naar Digit@@l,
Social Media voor allemaal.
Van Troubadour tot Minstreel, Daarvan zijn er nooit teveel.
De dichter via Twitter,
Dus niet zoals de Poëet
Het al vele jaren deed. 
Peter Berg -12-5-2013:
dankwoord
In den jare twee nul dertien
laat 't genootschap Trou ons zien
hoe een luisterrijk congres te presenteren,
waarvan menigeen nog wat kan leren.
In een stad zo boordevol van sfeer
herleeft de letterkunst en -kunde weer.
lucas boreel ‏@lucasbbb
Geen twitter?
Gebrek aan twittermechaniek?
Geen paniek!
Oplossing direct hieronder:
Elk onge-twitterd R'rijker, kan 'r de was doen, zonder!
De Meyer Willy -28-3-2013:
kniegedicht
voor een poëzie-kriebel-rafel
werd mijn knie mijn tafel
een vlakje wit papier
wacht nu op rijmplezier
maar de muze wil niet komen
ook al blijf ik dromen
maar intussen staat het vlakje wit papier
toch vol met wat bescheiden rijmvertier 
Gaston Mechelen -8-4-2013:
In het licht, het gezicht van mijn nicht.
Haar benen lichtjes zijwaarts,...
mijn blik opwaarts.. gericht,
voelde ik mijn opkomende plicht
en schreef op haar beide kniëen een kniegedicht.
Aan het eind van tekst
vlak na het uitroepteken...
was ik als het ware behekst
en gutste mijn zweet bij beken. Haar knieën,...én de gordijnen wijd open
langswaar het volle licht kon schijnen,
fluisterde ze: oh! ...twitterpoeet!
Ze was nog zo jong, dat wicht!
Ik zuchtte, ...doe ze nu maar heel snel dicht.
h.t. Factor Lindeman-2-4-2013:
Bril
Henk van Os verloor zijn bril,
maar het maakte geen verschil
De buit was binnen,
Het lustrum kan beginnen!
Factor Bauke 'Freiherr' van Halem,-2-4-2013:
De zon schijnt in het bos
Waar daag'lijks ik mijn hond uitlaat
Gaat eind’lijk dan de lente los?
Ik hoop zo dat de winter gaat
Verlang naar Haarlems lentelicht
Het Trou-congres dat nu te komen staat
Ik schrijf nog maar een kort gedicht
En blijf als Breda’s prietpoeet paraat
Wie volgt in 't dichten ‘Trou moet blycken’?
De Meyer Willy -28-3-2013:
de twitter-analfabeet
meedoen aan de "twitter-poeet"
als rasechte twitter-analfabeet
omdat je eeuwige roem ziet wenken
gekker kun je het niet bedenken
maar op mijn brede knie
is nog plaats voor een lijn of drie
dus nog even doorzetten
en ook goed opletten
eens het juiste rijm gevonden
kan ik dan in alle rust afronden
jongens wat geeft dit een goed gevoel
dit is inderdaad "very cool"
Paul Vdm-15-5-2013:
Jofel om zien
hoe zich volop
naast Berg,Boreel & Bredt
een schare knappe koppen
tot twitteraar ontpoppen
door in een notendop
frivole jool en apekool
opeen te proppen.
Niek Exalto-17-5-2013:
Onze Willem Alexander
Is een echte Nederlander.
Als Koning van ons allemaal
Geniet hij zelf ook Maximaal. 
#twitterpoeet "Factorale slachtpartij verwacht op 25 mei!"
12 Rhetorijke kamers zijn erbij Wie wint Knie-bokaal?
Verbaal, met 140 maxim@@l!
efendem: #twitterpoeet : volgend weekend komen onze zuiderburen. Het land dat Flip binnenkort wil besturen. Paul Vdm-20-5-2013:
Voor 't abuis dat ik
dwangmatig
overmatig en gestadig
rijmpjes makend
versjes brakend
@penst@@rtent@@lsgewijs
moeders tale en tonge prijs
zij de lezer mij genadig.
Lwb-20-5-2013:
Testdicht
Op de Pinkster verricht
Jan Albert B @twbuis
#twitterpoeet
Hoe snel verschijnt dit bericht in het twitterpaneel,
zijn het miliseconden of zijn het er veel?
#twitterpoeet #kndfap
Er is nog hoop er is nog hoop.
Er is nog hoop. Ik mis de vestingloop.
Wybren van Haga #twitterpoeet
Ik heb een hekel aan een gedicht
dat eindigt in een punt...
Paul Vdm-21-5-2013:
Schot naast de roos
Wat overkomt me nou
nu 'k met der muze's zegen
een knievers plegen wou.
Mij restte nog wat tijd
voor 't leggen van mijn ei
maar tot mijn grote spijt
gaat volgens 't nieuwsbericht
op MAANdag 22 mei
voor goed de postbus dicht.

Ben ik de labbekak?
Ben ik de puritein?
Wel,pak dan eens je almanak
omtrent dit jaargetij;
Geen schepsel kan eraan voorbij
dat 22 mei
een WOENSdag is...naar 't schijnt. 
Jan Albert B-21-5-2013:
Twitterexcuus
Een Tollenslid uit Hoogezand
vervangt twee voorzitters,
want die zijn uit het land,
wat was er aan de hand?
Per twitter legden zij 't verband:
Aan computers hebben wij zo het land
en springen daarom aan 't spaanse strand
wat tijdelijk uit de band
maar ondanks enige jolijt,
hebben wij toch vreselijke spijt
want liever waren wij thuis geweest
en hadden in Haarlem meegefeest
als digibetisch dichter
of dichtend digibeet
en hadden als minstreel verkleed
alle rijmen opgevist
die aan de dis zijn opgedist
van het discours nog heet
Paul Vdm-22-5-2013:

De muze van de kwetteraars
onopgewassen voor haar taken
liet TMB in de steek.
Haar prikkeling zo bleek
praamde poëten al te schaars
om 't twitterschaakbord vol te maken
~ ~
Voor muzen valt zulks zeer
te laken / van oudsher praalt de
nimf als baken. / De buik vol van
het trendy kwaken / verkoos zij
wellicht te gaan staken.
efendem: #Twitterpoeet

denk ik aan Belgie,
dan denk ik aan Yves,
hij zong zo mooi
en hij kijkt zo lief
Keizer Breda-23-5-2013:

Donnerwitter
Stopt getwitter
Liever is mij
Uw geschitter
In uw air
En dat qua litter
25 May @JorisVanAalst
Toespraak van de burgerVader, broodje en een Wijn,
#Rederijkers in Haarlem, wat fijn! #twitterpoeet
25 May @JorisVanAalst
Ik ga mijn kanarie unfollowen,
hij tweet te veel...” #kndfap #twitterpoeet.
25 May @Rederijkersverb #twitterpoeet
Trou moet blycken,
vrouw moet strijken?
 @Rederijkersverb #twitterpoeet
ik had de zalm nog maar amper achter de kiezen
of de keizer begon zijn stem te verliezen
@twbuis @Rederijkersverb #twitterpoeet
Twitter-lijn
Met alliteratie dubbel- en binnenrijm
Blijkt hier dat klein groot kan zijn
En weinig, (ge)dicht opéén gepakt: veel!
Een geinig fijn rijm-
end super compact geheel
25 May @JaapJanSmuling
Een broeder van TMB
Ging als het kon over lijken
At vlees met een mes
Dronk wijn uit de fles
Verder moet niemand meer zeiken
Emmy Scholten-25-5-2013:
Danspaar 44
Laat mij huppelen met mijn man,
die als een nijlpaard liggen kan.
Laat hem lopen,
laat hem vliegen
en zeg dat hij niet tegen mij moet liegen.
25 May @Rederijkersverb
O, Haarlem literaire stad,
zelden heb ik het zo goed gehad!!
Nu al is de Trou gebleken,
de Kamer heeft het goed bekeken! #twitterpoeet
25 May @Rederijkersverb
Gehuldigd in een volle zaal,
gaat herentaal digitaal.
De jury heeft gedecreteerd.
Turfschip is zeer vereert.
12h @JorisVanAalst
smorgens vroeg uit de veren,
in academische zitting discussiëren.
Locatie weer excellent
12h @JorisVanAalst
@lucasbbb en kornuiten,
we kunnen al wel besluiten,
congres #Trou = top!
En ik nu twexit ofwel, stop.

De oogst, binnenkomend via twitter en via het non-twitter-paneel, werd hierop geplaatst.

En aan het eind van het congres bleken precies alle 64 vakjes gevuld.

En de winnaar werd: Paul van der Meersch uit Gent.