Uitnodiging en Tornooi voorwaarden

17de Internationaal Rederijkerscongres

zaterdag 20 mei - zondag 21 mei 2000 te Gent


Koninklijke Maatschappij "De Melomanen"

Rederijkerskamer "Broedermin en Taelyver"

Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine"

Camere van Rhetorica "Iverige Jonckheyt" Koninklijke Toneelvereniging "In Trouw Verbond"

Aloude Overste ende Souvereine Princelijcke Camere van der Rhetorycke "Jesus met der Balsemblomme"

Koninklijke Maatschappij en Aloude Rederijkerskamer "Mariakring - Marien Theeren"

Rederijkerskamer "De Loofblomme"


Tweede uitnodiging 28/03/2000


Programma

ZATERDAG 20 MEI 2000
15.00 u. Ontvangst en begroeting van de
Nederlandse en Vlaamse congressisten
in Brasserie Pakhuis, Schuurkensstraat 4
GENT ( omgeving Koornmarkt )

16.00 u. Op ontdekking met gids van de
historische stadskern

18.00 u. Lunch in Brasserie Pakhuis

19.30 u. Wandeling naar de Minardschouwburg

20.00 u. TAALUNIE PRIJS 2000

georganiseerd door het Verbond van de
Kamers van Rhetorica
Vlaanderen - Nederland met de steun
van de Nederlandse Taalunie

DIALOGENFRAGMENTEN
NAAR KEUZE VAN DE
DEELNEMENDE KAMERS

ZONDAG 21 MEI 2000

9.00 u. Onthaal van de congressisten in
Brasserie Pakhuis
10.00 u. Academische zitting in de
Pacificatiezaal van het Stadhuis

Begroeting en verwelkoming door

Flor Demedts, voorzitter Gentse Kamers
Leon Vandevelde, voorzitter Verbond

Referaten

16de - eeuwse Rederijkersrepertoire
op hedendaagse podia door dra.
Femke Kramer - Universiteit Groningen


De Nar bij de Rederijkers door
dr. Dirk Coigneau RUG

Presentatie van de facsimile-uitgave
"Referynen int vroede, int sotte,
int amoureuze" Gent 1539 door
dr. Wemer Waterschoot - RUG

Het koor Kaliope zingt de intermezzo's

13.00 u. Lunch in Brasserie Pakhuis

14.30 u. Statutaire vergadering van het Verbond

15.30 u. Minardschouwburg

KEIZER KAREL EN DE
BERCHEMSE BOER
vaudeville in twee bedrijven

in regie van Wim De Puydt
door Hippoliet Van Peene
en opgevoerd door de Gentse
Rederij kerskamers


Het congres 2001 te Mechelen
wordt voorgesteld


Slottoespraak door de heer
Rudy Van Quaquebeke,
Intendant vzw Gent 1500
-> 2000

Een congres int vroede en int sotte

Van alle West-Europese steden heeft Gent wel de meest contradictorische relatie met Karel de Vijfde. De Keizer is in Gent in 1500 geboren. In 1540 echter heeft hij zijn eigengereide, rebelse geboortestad alle privilegies ontnomen en zijn 'stadsgenoten' met de strop om de hals voor zich doen buigen.
Uit o. a. de studie "Keizer tussen stropdragers" van Johan Decavele blijkt welke rol de rederijkerskamers in de Nederlandstalige gewesten van de keizer en o.a. in Gent hebben gespeeld. Het Verbond van de Rederijkerskamers Vlaanderen-Nederland heeft daarom de organisatie van het Internationaal Congres op 20 en 21 mei 2000 toevertrouwd aan het Comité van de Gentse Rederijkerskamers, in het kader van het jubileumprogramma 'Keizer Karell500->2000'.
Op de academische zitting zondag 21 mei in het Gentse stadhuis wordt een unieke facsimile-uitgave gepresenteerd van de beroemde "Referynen int vroede, int sotte, int amoureuze", die in 1539 in Gent werden gedrukt, als resultaat van een grote dichtwedstrijd waaraan 19 kamers deelnamen.
Rederijkerskamers waren niet alleen dichtgenootschappen; zij waren en zijn ook onze oudste toneelamateurverenigingen. In hun milieu is Karel de Vijfde na eeuwen herboren. Vooral in de 19de eeuw werd de 'populaire' Keizer het centrale personage in tal van zangen blijspelen, m 1841 werd te Gent door 'Broedermin en Taelyver' "Keizer Karel en de Berchemse boer" van Hippoliet Van Peene opgevoerd. Van Peene, auteur-acteur-regisseur, dichter ook van "De Vlaemsche Leeuw", werd de bezieler van de in 1847 gebouwde Minardschouwburg, de eerste Vlaamse schouwburg in België.
De congressisten worden dan ook uitgenodigd in de thans gerenoveerde schouwburg op de tornooi voorstellingen van de Taalunieprijs op 20 mei en de voorstelling van Van Peenes vrolijk spel op 21 mei.
Het congres 2000 wordt een congres 'int vroede' en 'int sotte' in een historisch boeiende keizerstad.9040 Gent (Sint-Amandsberg), 28 maart 2000

Aan alle rederijkers in Nederland en Vlaanderen

Na de sfeervolle boottocht op de Leie van vorig jaar, waarbij we een stukje natuurgebied ten zuiden van Gent konden ontdekken, is het dit jaar terug aan de kuip van het oude Gent om op zaterdag 20 mei en op zondag 21 mei e.k., alle rederijkers uit Noord en Zuid welkom te heten.
Dit zullen terug dagen worden waarbij we enerzijds gelegenheid zullen krijgen onze kennis betreffende de aloude rederijkerij te verruimen en om er ons anderzijds van te gewissen hoe u en wij de rederijkerij in deze computergestuurde tijd beleven en trachten voort te zetten, en natuurlijk, hoe kan het ook anders, een weekend om te verbroederen en te verzusteren. Kortom om feest te vieren.
Dat Gent terug als gaststad mag fungeren is zeker geen toeval. Gent is immers de geboortestad van keizer Karel, waar hij op 24 februari 1500 het levenslicht zag. In die feestelijke sfeer willen de Gentse kamers, in naam van het Verbond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland, alle collega-rederijkers uit Noord en Zuid, vriendelijk uitnodigen tot het bijwonen van dit 17de Internationale Rederijkerscongres. Dit congres staat onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de stad Gent en de stichting 'Keizer Karel 1500 -> 2000'.

Hierbij vindt u het programma, voorgesteld op een handig drieluikje, waarvan het derde luik fungeert als antwoordkaart, welke u vriendelijk verzocht wordt terug te sturen bij deelname van uw kamer, en dit ten laatste vóór 30 april e.k.

De deelnameprijs bedraagt: 600 BEF of 33 NLG voor de zaterdagactiviteiten 1000 BEF of 53 NLG voor de zondagactiviteiten en 1500 BEF of 81 NLG voor beide dagen samen. Deze bedragen omvatten ook het avondmaal op 20 mei en/of het middagmaal op 21 mei, dranken niet inbegrepen. Uw definitieve deelname kan slechts genoteerd worden na het ontvangen van uw bijdragen, hetzij op rekeningnummer 737-4364302-24 wat betreft Vlaanderen, hetzij op rekeningnummer 63.10.13.547 wat de Nederlandse kamers betreft.

Wij sturen de deelnemende kamers ten gepaste tijde de toegangsroutes tot de verschillende locaties en de parkeergarages te Gent.
Wij zijn ervan overtuigd dat u in grote getale terug of misschien voor de eerste maal naar de fiere Gentse stede en zijn prachtige historische locaties zult willen reizen.
Met een vriendelijke en genegen rederijkersgroet Vanwege het Comité van de Gentse Rederijkers

Jean-Paul Rooms
secretaris-penningmeester
Flor Demedts
voorzitter

Secretariaat:
Jean-Paul Rooms, Schoolstraat 63, 9040 Gent, België
tel: 09 228 51 25
uit Nederland: 00 32 9228 51 25