Terugblikken op het Congres in Liedekerke


- Van de waarnemend voorzitter van het Verbond

De ontvangst om 10u30 op zaterdag gebeurde in het mooie Gemeenschapscentrum ‘de Warande’.
Eerst een koffietje als welkom en dan volgde er om 11u00 de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw van het Verbond. Hierbij werden de leden ingelicht over het onverwachte ontslag van de voorzitter Emiel François. Daar ik bij afwezigheid om gezondheidsredenen (rug) in een vorige bestuursvergadering als ondervoorzitter was aangeduid, heb ik de verantwoordelijkheid opgenomen om de voorzitter tijdelijk te vervangen. Intussen werd een nieuw bestuurslid verkozen en worden straks de taken in de Raad van Bestuur herverdeeld. De vergadering werd vlot afgewerkt.
Na een kort middagmaal met de plaatselijke specialiteit “kneddelen” en belegde broodjes werden we op huifkarren geladen voor een lange tocht door het Brabants landschap dat Breughel op meerdere schilderijen heeft vastgelegd. Het was een wondermooie en rustige rit. Ik wist dat de paarden van een motor kunnen “chaufferen” maar het was de eerste maal dat ik echte paarden zag chaufferen op de glooiingen van dit landschap.
Na een gedwongen rustpauze reden we verder via de “kapitein Zeppos”-molen en het muziekinstrumentenmuseum van Gooik.
Er volgde een degustatie van kriek en geuze en dan gingen we naar feestzaal “’t Guldenhof” voor de maaltijd. De avond werd gevuld met opvoeringen voor het rederijkersjuweel. Vijf Kamers brachten een stuk “per auto” van de overleden Hoofdman van de Fonteine te Gent, Freddy van Besien, aan wie een passende hulde werd gebracht in aanwezigheid van zijn echtgenote en zijn twee zonen. Iedere toneelliefhebber zou eens moeten meemaken hoe een stuk met vijf verschillende regies achter elkaar wordt opgevoerd. Zeer leerrijk en een aparte ervaring. Erna was nog een gezellig samenzijn met samenzang.
Op zondagmorgen werden we opnieuw ontvangen in ‘de Warande’ waar een academische zitting plaatsvond. Schepen en Professor Katia Seghers gaf er een prachtig betoog over “Shakespeare in Liedekerke, kunsteducatie en amateurkunsten”. Er was ook een zanggroep “Famuze” met drie meiden die prachtige bewerkingen van liederen brachten. Het congres 2015 te Geraardsbergen werd voorgesteld door een enthousiaste jonge groep die nog af te rekenen kreeg met technische projectieproblemen (een klassieker die blijkbaar overal voorkomt). De Burgemeester van Liedekerke gaf een zinvol welkomstwoord en toonde dat hij iemand was die verenigingen in zijn hart droeg. Tot slot kreeg de Kamer “Trou moet Blycken” uit Haarlem nog een herinneringsbulle voor het organiseren van het congres vorig jaar.
Na een lekkere lunch in feestzaal “’t Guldenhof” was er nog een toonmoment door de jeugdafdeling “Jong Ge-waag-D” van de plaatselijke en organiserende Kamer “de Waag”. Het stukje had als titel “Jong geweld” en werd voortreffelijk gebracht.
Met een slotreceptie werd dit mooie congres afgesloten. Ook een hele geruststelling voor een waarnemend voorzitter van het Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland.

Willy de Meyer

- Van de organisator van het congres

Het 31e internationale rederijkerscongres met als thema:
“Shakespeare in Liedekerke, over kunsteducatie en amateurkunsten”
op 14 en 15 juni 2014.

Eindelijk was het zover!
Na een voorbereiding van een tweetal jaar mochten wij - Kamer van Rhetorica De Waag - het 31e internationaal Rederijkerscongres inrichten.
En dit als piepjonge aangestelde kamer, een hele eer!
Ook een primeur want het congres ging de eerste maal door in een dorp en niet in een stad.
Op zaterdag 14 juni werden de congresgangers verwacht om 10u30.
Om 11u opende de voorzitter dhr. Willy De Meyer officieel het congres.
Gelijklopend konden er “kneddelen” - een typisch Liedekerks gerecht - geproefd worden en een tentoonstelling bekeken worden van het heemkundig genootschap, nl. Liedekerke vroeger en nu.
Tevens was er een kantwerkster aanwezig.
Het maken van kantwerk was vroeger een deel van de broodwinning van de boerenmeisjes en huisvrouwen om het gezinsbudget wat te “spijzen”.
Menig Brusselse kant werd in de 19e en 20e eeuw in Liedekerke gemaakt.
Met de hoofdmannen van de diverse kamers werd de jaarlijkse statutaire vergadering gehouden.
Ondertussen was de groep Rederijkers in twee gesplitst om het toeristische luik aan te vatten.
Het provinciaal TV station Ring-TV was reeds bezig met enkele interviews af te nemen.
De paardenhuifkarren en hun koetsiers stonden ongeduldig te wachten om de rederijkers door het mooie Pajottenland te rijden, eerst naar de Zeppossite (oud BRT jeugd TV feuilleton) en van daaruit naar het Volksinstrumentenmuseum “De Cam” in Gooik.
Hier kreeg men uitleg over deze instrumenten door een lid van de Folkgroep “ ‘t Kliekske” van Herman De Wit.

Van daaruit werden de beide groepen met de bus teruggebracht naar het gemeenschapscentrum De Warande.
Hier wachtte de degustatie van een lekkere geuze of kriek.
Een typisch bier van het Pajottenland, wat zurig maar zeer goed van smaak.
Dit bier kan alleen maar gebrouwen worden in het Pajottenland wegens de specifieke micro-organismen hier in de lucht aanwezig.
Om 18u was het tijd om te voet naar het “Guldenhof” te gaan voor het diner.
De maaltijd werd voorafgegaan door enkele paragrafen te declameren van het Egidiuslied door Johan De Rijck. Om 20u was het de hoogste tijd om een ode te brengen aan Freddy Van Besien met het opgelegde werk “per auto”. Vijf kamers hadden zich ingeschreven elk met hun eigen regisseur. Eerst was het de beurt aan Jan Van Beers van Utrecht, vervolgens Gent “de Balsembloem”, dan Barbara uit Aalst en nadien Moyses Bosh uit Hertogenbosch en afsluiten deden we met Trou moet Blycken uit Haarlem.

Wij kregen 5 hoogstaande opvoeringen te zien. Een hele klus voor de jury om hier de beste opvoering uit te selecteren. Tevens was er ook een publieksprijs. Het was Barbara uit Aalst die zowel met het diploma van beste opvoering als publieksprijs ging lopen. Dank aan alle deelnemende kamers.

Weduwe Van Besien, Mevrouw Isabelle Steyaert, luisterde met haar aanwezigheid en die van haar kinderen de opvoeringen op.

Iedere deelnemende kamer kreeg ook nog een keramiek kunstwerk van de hand van kunstenaar en Liedekerkenaar Walter De Rijcke.

Om de eerste zeer drukke Congresdag af te ronden hadden wij nog een samenzang geprogrammeerd.
Waarbij wij gewaardeerde hulp kregen van Bauke van Halem om de Nederlandse nummers te selecteren. Het Turfschip van Adriaan Van Bergen bracht tussenin ook nog een muzikale act met hun kamer. De muziek werd vezorgd door de Europese accordeonkampioen Marc De Mayer. Tussen pot en pint werd er door iedereen uit volle borst meegezongen tot in de vroege uurtjes. Onze nachtploeg toverde de zaal om, zodat ze een wat meer academisch karakter kreeg om de tweede Congresdag aan te vatten.

Op zondag 15 juni werden de Congresgangers verwacht om 9u30 en met een lekkere tas koffie en een stukje cake vatten wij de tweede Congresdag aan. De lezing “Shakespeare in Liedekerke over kunsteducatie en amateurkunsten” werd verzorgd door onze Schepen van Cultuur (inmiddels Vlaams parlementslid en Federaal Gemeenschapssenator) Professor Katia Segers. Wij stelden vast dat de lezing door de Congresgangers zeer gesmaakt werd. Onze burgervader Luc Wijnant legde in zijn toespraak de band tussen de Rederijkerskamers De Catharinisten en Barbara en zijn jeugd op het College te Aalst. Tussenin was het vocaal ensemble Famuze te gast, begeleid door pianist Bart die directeur is van de musicalafdeling in het Conservatorium te Brussel. Schitterende nummers van deze Liedekerkse dames en perfekte zang zorgde op het einde voor een staande ovatie.

Het congres van 2015 te Geraardsbergen werd voorgesteld door een zeer gedreven en enthousiaste groep jongeren. Trou moet Blycken kreeg de gebruikelijke bulle als dank voor het inrichten van het congres 2013 te Haarlem-Nederland. De magen begonnen te grommen en het was tijd om te gaan lunchen in het Guldenhof. Om 14u30 werd het laatste luik van ons programma aangevat, nl een toonmoment van onze jeugdafdeling met als titel “Jong geweld”. Een aangrijpend en gesmaakt optreden van dit zeer emotionele stuk. Onze toekomst is verzekerd! Tot slot bood het gemeentebestuur van Liedekerke een receptie aan voor alle deelnemers. Moe en tevreden keerden de Congresgangers naar huis terug.

Kamer van Rhetorika De Waag was tevreden over het ingericht Congres en het enthousiasme van de deelnemers.
Liedekerke weet men nu ook vanuit Nederland en de rest van Vlaanderen te vinden.

Johan De Rijck, voorzitter Kamer van Rhetorica De Waag