HET CONGRES IN BRUSSEL 9 en 10 september 2017

Aanvang aan de Markten 5 aan de Oude Graanmarkt dichtbij het Katelijne dok en de kathedrale kerk. We zien daar en passant een trouwerij in de druilerige regen en een blaasorkestje op het plein.

Maar ook wij zullen op het congres veel muziek horen.
Wat betreft het landjuweel , daarvoor was maar één inschrijving Moyses‘ Bosch met Rare Snuiters gespeeld door Jan Pieter van Lieshout en Annemieke Schroor over de late psychische gevolgen voor slachtoffers van de aanslag op Zaventem.
Goed gespeeld, het slachtoffer zwijgt, op de laatste twee woorden na, de ander probeert van alles om haar op te vrolijken, draagt gedichten voor, zingt, niets helpt, pas de onwillekeurige automatische reactie op een lachwekkende situatie brengt het leven terug.

Daarna groep Met-X, Marokkanen en Belgen allerlei gemixte volken, samen trommelend, blazen muziek in trance, zwaaiende kwastjes aan de petjes, een erg komisch gezicht.
Na de pauze ook dansen in travestie, wel erg gespierde dames die atletische sprongen doen. Ten slotte sluiten zich nog meer Marokkanen aan met trommels en castagnetten.

Dan treedt op als intermezzo Petit Jan ( Jan Asselberghs) uit Leuven met slam poetry, publiekswinnaar van de slam poetry wedstrijd aldaar. Het betekent zoiets als ‘poetry to slam the door‘ razend knap geconstrueerd. Rap gedichten in snel tempo, alles uit het hoofd tekst na tekst.
De poëzie van de tegenwoordige tijd-

Hij wordt weer gevolgd door Met-X nu in (bijna) volledig bezetting met saxofoons en klarinet die ook ons toehoorders doet loskomen en swingen.
De trommelaars doen wel een aanslag op ons gehoor ( gelukkig helpt een oordopje) na deze verbroedering volgt een copieus diner in de spiegelzaal van het complex.

De prijs voor het landjuweel wordt uitgedeeld aan de enige deelnemer, op de tafels liggen gedichten van Hooft e.a. en iemand heeft een leuk kniegedicht, door de dreigende donderbuien gaat een ieder vroeg naar huis.

De zondag stralend weer, dat komt goed uit in verband met de excursie en stadswandeling.
Centraal punt is nu Centre Bellevue grenzend aan het Koninklijk Paleis.
Onder dit Centre liggen de gewelven en trappen en kelders die leiden naar de opgravingen van de ingestorte Aula Magna van Philips de Schone en Karel de Vijfde, waar wij oog in oog staan met resten van keukens, kachels, beerputten, luchtkanalen. Neergestorte gewelven en de sluitstenen daarvan. Op één plek liggen de tegels nog intact van de bovenliggende Aula Magna die compleet met vloer en al naar beneden zijn gestort. Deze zaal was het centrum van het keizerrijk van keizer Karel V, hier werd hij gekroond en deed hij afstand. De zaal werd in 1731 door brand verwoest, ontstaan in de vertrekken van de landvoogdes, waar de brandweer om protocollaire redenen niet mocht binnentreden. In één dag brandde de houten balkenzolder volledig door en alles stortte in. In 1998 nog is de wapenkamer onder een trap teruggevonden compleet met de wapenrustingen van de wachters.

Naast de aula ligt de Isabellastraat eveneens onder de grond, deze is weer uitgegraven en verdwijnt in het donker in de diepte. Dit was de straat die Isabella van Aragon gebruikte om beneden naar de kerk te gaan. U moet zich bedenken dat al deze opgravingen onder de grond liggen en als zolder nu een zware betonnen plaat hebben waar het hotel Grimbergen van vijf verdiepingen opstaat.
Aan de overzijde van de Isabellastraat lag het huis van het Kruisbooggilde, waar wij , nu weer bovengronds, in een museum de opgegraven vondsten bekijken. De hoven van de edelen Lalaing en Nassau lagen ook direct rond het koninklijk paleis hier op de Coudenberg.

Na de ondergrondse expeditie, een bovengrondse: het Warandepark, recht voor het koninklijk paleis aan de andere kant van het park de parlementsgebouwen en de andere symbolen van de macht: de bankgebouwen. Geschiedenis werd hier vandaag inzichtelijk gemaakt en van beelden voorzien. Na een voortreffelijke lunch in het Centre Bellevue per bus naar het AMVB gebouw, waar ook de zetel van ons verbond is. Dit ligt aan de Arduynkaai dicht bij het gedempte Katelijne dok. Rond dit dok zijn alle straten vernoemd naar wat er werd uitgeladen: Brandhoutkaai, Baksteenkaai etc.

In het AMVB gebouw vindt het middag programma plaats.
Hier hangen de blazoenen van de kamers ‘t Mariakranske en de Lelie.
Moderne poetry (voornamelijk in het Engels) en een gedicht in het Vlaams worden voorgedragen.

Vervolgens een presentatie van het boek ‘Het heilig sacrament ter Nieuwervaart‘ door leden van dat genootschap, in habijt en met een meeslepende inleiding door prof Remco Sleiderink, over de schrijver ervan Jan Smeeken en zijn toevoeging van duiveltjes om de tekst wat smeuïger te maken.

En de door een haperende geluidsinstallatie niet overal altijd volledig verstaanbare lezing door Eric Vanneufville. Over de geschiedenis van de rederijkerij in Belle. Interessant omdat hiervandaan de rederijkerij is ontstaan. Er zijn ongeveer 60 kamers geweest in Frans Vlaanderen. Hij noemt de Tijdverwachters in Fleteringen en de kamers in Winoksbergen en hun banden met andere kamers door optreden op de landjuwelen.

Henri Vaassen over het huidige cursus-onderwijs in Nederlands in het “Maison du Neerlandais” in Belle / Bailleul in Frans-Vlaanderen. Het volgen kost deelnemers zo‘n € 195,- voor 4 à 5 personen. Er is veel aanmelding omdat men met Nederlands over de grens kan gaan werken.

Tenslotte komen 3 leden van de kamer De Wijngaard uit Ronse binnen met een presentatie voor het komende congres in Ronse op 23 en 24 juni 2018.
“ Als het eten maar lekker is hé meneer... Rederijkers dat klinkt saaaai. Maar dat is niet saai. Wat gaat u zien: de taalgrens. De taalgrens dat is saai. De taalgrens is nooit saai. Die van Ronse, die zijn zot, daarom is onze patroonheilige Hermes. ...”

Op het bord in de zaal ten afscheid geschreven: Congres 2017 te Brussel: groots feest, dat 9 en 10 sept is geweest, met muziek, drank en vrouwen en lezingen om te leren daartussen bruggen te bouwen.

Jan Albert Buiskool