0 Adressen Internatinaal Verbond van Kamers van rethorica

Adressen Adressen

Contactadres en verantwoordelijke uitgever: Verbond van de Kamers van Rhetorica vzw.

Verbond van de Kamers van Rhetorica vzw.
Arduinkaai 28
1000 Brussel
website : www.rederijkers.orgRedactie: Bauke van Halem
’t Haantje 2
4854 MV Bavel
Kopij naar: bvh@vanhalem.nl

Secretariaat:
dhr Erik De Smet
e-mailadres : erik.desmet1@hotmail.com
Tel: 003253779109
gsm: 0032486345529


Erevoorzitter:
Emiel Francois
Louis Callebautstraat 50
B 9320 Nieuwerkerken,
e-mailadres : emiel.francois@skynet.be