0De Geschiedenis van de Rederijkerij door Jan Rooms

deel 38
Tafelspelen | Presentspelen | Strijdspelen | Bruiloftsspelen | Dramatische monoloog

deel 39
Dialogen | Tafelspelen | Lutherse tafelspelen | Sotten_en_narren | Kwakzalvers |
Man versus vrouw | Bruiloftsspelen

deel 40
Monologen | Andere_tafelspelen | Tafelspelen_Cornelis_Everaert |
Neergang der Rederijkerij
 
bronnen Geschiedenis van de Rederijkerij |

deel 41
Luther en het Lutheranisme | Luther_in_de_Nederlanden |

deel 42
De_hervorming | wederdopers | Melchior Hoffman | Michael Sattler | Munster | Menno Simons |

deel 43
Het calvinisme | Het calvinisme in de Nederlanden | Ketterijen | Afwijzing_van_het_materiŽle |
Wat moet men met 'ketters' doen? | Soorten ketterijen |
Laatmiddeleeuwse ketterijen en voorlopers | Zwingli | Het tanchelisme | Katharisme | Lollarden |
Ilusieten | Melchiorieten en Mennonieten |

deel 44
Erasmus | Erasmus en de misstanden in de kerk | Belangrijkste werken van Desiderius Erasmus |
Het Humanisme | De herleving van de klassieke oudheid |
deel 45
Verspreiding van het Humanisme | Humanisme in de Nederlanden | Humanisme: besluit |
rederijkers en het Humanisme | Karel_V | een nieuwbelastingssysteem | Gentse_bedeweigering |
Exit Karel V | Bronnen |
deel 46
Nog meer plakkaten | Gentse rederijkersfeest van 1539 | De rederijkers en de Hervorming |
Reactie van katholieke zijde |
deel 47
Plakkaten | leugenrefrein | Pieter Titelmans | Plakkaten 1540 | plakkaten tegen drukkers |
rederijkers en het Humanisme | 1542 Gent ,Brugge | Visitatie | Contrareformatie |
Index verboden boeken | Refereynen_int_sot,_amoureux_ende_wijs | Antwerpse_Liedtboeck |
deel 48
Vervolging | Poelgier | Jan Uytenhove | Pieter Schuddematte | Frans Fraet |
Jacob van Middeldonck | Jan van den Broucke | Willem van Spiere | Heyns Adriaensz. |
deel 48-2
Jan Onghena | Jan Lautte, Adriaan Meynfoort, Anton van Straelen | Karel V stelt zijn opvolger voor
deel_49
plakkaten van 1550-1560 | Troonsafstand Karel V | prerevolutionaire periode_(1555-1566) |
deel_49/2
Plakkaat 26 januari 1560 | verzoek om Granvelle te ontslaan | tijdelijke_verademing |
deel49/3_en_50/1
De beeldenstorm 1566 | Hagepreken | Smeekschrift | Gent | fasen |
deel50/2_en_51/1
Storm-reeksen | vernieling | buitenland | binnenlands |


door Jan Rooms ©